Logg inn på din profil.

skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:


Nettpåmelding for vårsemesteret 2024 er nå åpen.

Ta gjerne kontakt med teaterskole@barneteater.no om dere har spørsmål.

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura.  
E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding, mottar du ikke denne med det samme er det et tegn på at registreringen ikke er fullført, faktura kommer senere. 

Bærum Barneteater - Org.nr. 971 262 044
Boks 302, 1301 SANDVIKA

 

Tilgjengelighet
Lukk

Alminnelige betingelser for Teaterskolen

 1.   Personen som bestiller kurs ved Teaterskolen er kjøpsansvarlig og fakturamottaker. Denne personen må være over 18 år.
 2.   Semesteravgiften må være betalt før første undervisningsdag og påmeldingen er bindende. Skulle det likevel oppstå et behov for avmelding gjelder følgende: 

2.1. Du må melde deg av, via mail, senest 1 uke før første undervisningsdag.
2.2. Hvis du følger disse retningslinjene får du tilbakebetalt kursavgiften i sin helhet. Melder du derimot av etter at fristen har gått ut, har du ikke krav til å få tilbakebetalt kursavgiften.

 1.   Det påløper kostnader ved purring og inkassovarsel dersom fakturaen ikke blir betalt innen fristen.
 2.   Ved kjøp av tjenester starter fristen for angrerett å løpe dagen etter at avtalen er inngått. Det er 14 dagers rett til å heve kjøpet, som begynner å løpe dagen etter påmelding til kurs.
 3.   Bærum Teaterskole tar bilder og film av elever for å dokumentere forestillinger. Dette brukes på våre nettsider. Ved påmelding kan den foresatte reservere seg mot dette.
 4.   Garderoben benyttes på eget ansvar. Bærum Teaterskole har ikke ansvar for elevens personlige eiendeler/verdisaker i våre lokaler.
 5.   Bærum Teaterskole har ikke elev- og helseforsikring.
 6.   Ved pålagt avlysning grunnet lokale eller nasjonale restriksjoner (force majeure) vil Bærum Teaterskole tilby tre ulike alternativer for håndtering av semesteravgiften.

8.1. Refusjon: Foresatte kan be om å få redusert semesteravgift, som vil si at de får tilbakebetalt en prosentvis andel av kursavgiften for tapte undervisningstimer.

8.2. Donasjon: Foresatte kan donere den fulle semesteravgiften til Bærum Teaterskole som vil bidra til å sikre Teaterskolens fremtidige drift.

9. Ved påmelding for helårskurs gjelder følgende:
 • Kursavgiften à 5000,- for to semestre betales én gang ved påmelding.
  • Administrasjonsgebyr: 500,-
  • Kursavgift: 4500 ,-
10. Ved påmelding for halvårskurs gjelder følgende:
 • Kursavgiften à 2500,- betales én gang ved påmelding.
  • Administrasjonsgebyr: 500,-
  • Kursavgift: 2000 ,-

11. Forhåndsbetaling på 500,- er et administrasjonsgebyr som betales ved påmelding. Denne betalingen tilbakebetales ikke ved avmelding, selv om avmeldingen skjer inne fristen. Jf. punkt 2 til 2.2. Faktura skal være betalt innen kursets begynnelse
12. Timeplan og kursendringer: Ved uforutsette hendelser vil det kunne oppstå endringer i kurstimene. Dette skal gis beskjed om fra Teaterskolen så raskt endringen oppstår.
13. Teaterskolen kan endre instruktører ved behov eller sykefravær uten å informere foresatte om dette.
14. Oppførsel og respekt: Teaterskolen har nulltoleranse for mobbing og trakassering, også for mindre alvorlige krenkelser. Hva som er en krenkelse, skal tolkes vidt. Brudd på disse reglene vil kunne medføre utestengelse fra Teaterskolen.
15. Konfliktløsning: Eventuelle tvister eller uenigheter vil bli forsøkt løst gjennom dialog og forhandling.


Betingelser for Sommerskolen
 1.  Personen som bestiller kurs ved Teaterskolen er kjøpsansvarlig og fakturamottaker. Denne personen må være over 18 år.
 2.  Semesteravgiften må være betalt før første undervisningsdag og påmeldingen er bindende. Skulle det likevel oppstå et behov for avmelding gjelder følgende: 

2.1. Du må melde deg av, via mail, senest 1 uke før første undervisningsdag.
2.2. Hvis du følger disse retningslinjene får du tilbakebetalt kursavgiften i sin helhet. Melder du derimot av etter at fristen har gått ut, har du ikke krav til å få tilbakebetalt kursavgiften.

 1.  Det påløper kostnader ved purring og inkassovarsel dersom fakturaen ikke blir betalt innen fristen.
 2.  Ved kjøp av tjenester starter fristen for angrerett å løpe dagen etter at avtalen er inngått. Det er 14 dagers rett til å heve kjøpet, som begynner å løpe dagen etter påmelding til kurs.
 3.  Bærum Teaterskole tar bilder og film av elever for å dokumentere forestillinger. Dette brukes på våre nettsider. Ved påmelding kan den foresatte reservere seg mot dette.
 4.  Garderoben benyttes på eget ansvar. Bærum Teaterskole har ikke ansvar for elevens personlige eiendeler/verdisaker i våre lokaler.
 5.  Bærum Teaterskole har ikke elev- og helseforsikring.
 6.  Ved pålagt avlysning grunnet lokale eller nasjonale restriksjoner (force majeure) vil Bærum Teaterskole tilby tre ulike alternativer for håndtering av semesteravgiften.

8.1. Refusjon: Foresatte kan be om å få redusert semesteravgift, som vil si at de får tilbakebetalt en prosentvis andel av kursavgiften for tapte undervisningstimer.

8.2. Donasjon: Foresatte kan donere den fulle semesteravgiften til Bærum Teaterskole som vil bidra til å sikre Teaterskolens fremtidige drift.

 1. Ved påmelding for helårskurs gjelder følgende:
 • Administrasjonsgebyr: 500,-
 • Kursavgift: 2000 ,-

Forhåndsbetaling på 500,- er et administrasjonsgebyr som betales ved påmelding. Denne betalingen tilbakebetales ikke ved avmelding, selv om avmeldingen skjer inne fristen. Jf. punkt 2 til 2.2.

9.1. Faktura skal være betalt innen kursets begynnelse

 1. Timeplan og kursendringer: Ved uforutsette hendelser vil det kunne oppstå endringer i kurstimene. Dette skal gis beskjed om fra Teaterskolen så raskt endringen oppstår.
 2. Teaterskolen kan endre instruktører ved behov eller sykefravær uten å informere foresatte om dette.
 3. Oppførsel og respekt: Teaterskolen har nulltoleranse for mobbing og trakassering, også for mindre alvorlige krenkelser. Hva som er en krenkelse, skal tolkes vidt. Brudd på disse reglene vil kunne medføre utestengelse fra Teaterskolen.
 4. Konfliktløsning: Eventuelle tvister eller uenigheter vil bli forsøkt løst gjennom dialog og forhandling.

 

*********

Lukk